Учиме за градба, функција и видови стебла по биологија и систематизираме знаења за металите по хемија со помош на компјутерски мапи.

Мапите ги изработија ученичките: Вероника Спировска 8а одд.

и Мартина Милошевска 7а одд. деветолетка.