Учениците од 1-3 одделение ја посетија Македонската опера и балет и ја следеа балетската претстава „Снежана и седумте џуџиња“. Преку посети на вакви културни институции и претстави учениците развиваат навики како културно да се однесуваат и воочуваат разлики помеѓу театарска, куклена и балетска претстава.

 

Одделенски наставник:

Маја Буклеска