Во пресрет на новогодишните празници учениците на I –б одд. беа активно вклучени во секојдневните активности преку  изработки на креативни елки, новогодишен венец, традиционална елка, новогодишни честитки  и капи, каде ја покажаа својата креативност, умешност и вештина.

Видео