На 15.02.2013 год. го одржав мојот прв час на  Смарт таблата. Учениците преку подготвена презентација изработија вежба во која успешно ги поврзуваа сетилата со дразбите.

Каролина Насковска

Видео