Тестирање на учениците на Едмодо (образовна платформа во која се поврзани учениците,наставниците и родителите).

Видео