Подмладокот на Црвениот крст при ОУ„Димитар Македонски“- Аеродром Скопје ја одбележа Неделата за срцеви заболувања.

ВИДЕО