Подмладокот на Црвениот крст при ОУ„Димитар Македонски“- Аеродром Скопје  ја одбележа Неделата на малигните заболувања.

ВИДЕО