Секое дете сака да се поистоветува со некој омилен лик. 1 Април тоа им го овозможува и учениците со задоволство и воодушевување го дочекаа тој ден за да можат барем за миг да ги остварат своите желби и соништа.

Учениците од IIIa одделение

Одделенски наставници:

Маја Христова

Марија Анѓелевска