Изработки од вежбата за градба на цвет на моите креативни ученици од 7-а,7-б и 7-в деветолетка
Предметен наставник – Снежана Стефановска.