Учениците од хемиската секција при ОУ Димитар Македонски Аеродром Скопје на 5 јуни 2013 година , присуствуваа нацентралната манифестација за одбележување на Светскиот ден на екологијата, организирана од Град Скопје, во соработка со ОРТ(www.ort.org.mk). Настапија со изработки од пластика,резултати од анкета за рециклирање на пластиката како и  презентација  за рециклирање во склоп на проектот ‘‘Собери ПЕТ за да добиеш (5)
На овој натпревар учествувавме како победници од нашата општина Аеродром.