Учениците изработија повеќе едукативни игри на теми од областа на информатиката

Повеќе во делот Информатичка секција