Учениците од IIб одделение реализираа проектна активност за нашиот град..

видео