Во следново видео се прикажани дел од активностите на II-б одделение во месец ноември.