ВИДЕО кое ќе Ви помогне да видите дел од активностите на учениците на часовите по Проекти од ликовна уметност…