Дел од активностите во рамките на ЕКО проект, работени на часовите по англиски јазик.

Healthy food