Учениците од 8б одделение, како дел од активностите кои ги реализираа на часовите по англиски јазик, изработија и блог за знаменитости од Македонија. Блогот содржи кратки информации и слики…                              https://ommelamssel.wordpress.com/