Почитувани родители,

Во четврток(19.3.2015 година), во 17,30 ч. во просториите на училиштето ќе се одржи отворен ден за родители за учениците од предметна настава (6то-9то одделение). На овој начин сите родители ќе имаат можност да добијат поконкретни информации за постигањата на нивното дете по одделни наставни предмети.