На часот учениците учат на забавен начин и мала е веројатноста дека некогаш ќе ги заборават вака изучените зборови.

Дел од активностите на часот ги документиравме со неколку фотографии…

HTC Beti sliki novi 1052HTC Beti sliki novi 1058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTC Beti sliki novi 1053HTC Beti sliki novi 1051