На ден 24.11.2015 година, учениците од четврто одделение ја посетија Македонската радио телевизија! При посетата учениците видоа повеќе студија каде што можеа да се запознаат со видовите емисии, начинот и текот на снимање на емисија, начинот на пренесување на информациите до слушателите и гледачите, се запознаа со медиумот како институција.
Изразуваме голема благодарност до МРТ што ни овозможија да се реализира предвидената посета.