Учениците од 6то и 7мо одделение од нашето училиште и оваа година под менторство на наставничката по информатика Јулијана Тодоровска, со активности го одбележаа Денот на безбеден Интернет 09.02.2016.

Со учениците од шестите одделенија се проследи презентацијата за безбеден интернет и се дискутираше околу ситуациите кои беа дел од таа презентација.

презентација

Исто така, дел од нив, изработија на смарт табла срце со позитивни пораки.

Untitled_1

Учениците од седмите одделенија изработуваа презентации кои содржеа позитивни пораки и коментари, кои најчесто ги користат на социјалните мрежи.

Дел од тие презентации и активности се забележани со следниве фотографии: