Во текот на месеците Февруари и Март во нашето училиште се одржаа натпревари по предметите: математика, физика, биологија и хемија, природни науки, информатика, како и „Кенгур“ натпреварот по математика.

На училишниот натпревар по математика, учествуваа вкупно 72 ученика од 4-то до 9-то одд. Од нив на општински натпревар отидоа 27 ученика, а најдобро се пласираа учениците:

 1. Сара Марковиќ – 5а – 100 бода —————-   Прво место
 2. Дамјан Јанчевски – 8б – 100 бода————— Прво место
 3. Марија Петрушевска – 5в – 93 бода————- Прво место
 4. Михаил Митановска – 4б – 83 бода     ——— Второ место
 5. Лара Тренчевска – 5а -55 бода —————— Трето место
 6. Матеј Димчевски – 4б – 61 бод —————-  Трето место

 

 • Останатите 19 ученици добија пофалници

На училишниот натпревар по хемија учествуваа 20 ученика од 8-мо и 9-то одд. Од кои 16 отидоа на општински натпревар, а од нив најдобри резултати постигнаа :

 1. Теона Цакончева – 8в -42бода/50
 2. Дамјан Јанчевски – 8б – 37,5 бода/50

 

 • Овие двајца ученици ќе го претставуваат нашето училиште на регионалниот натпревар по хемија, кој ќе се одржи на 22.04.2017 год.

На училишниот натпревар по биологија учествуваа 13 ученика од  9-то одд. Од нив 9 отидоа на општински натпревар, а најдобри резултати постигнаа :

 1. Антонио Брајановски – 9б – 71 б. Трета награда
 2. Симона Лазарова – 9в – 66 б. Пофалница
 3. Ангела Арсовска – 9в – 65 б. Пофалница

 

 • Овие ученици ќе го претставуваат нашето училиште на регионалниот натпревар по биологија на 8.04.2017 год.

На училишниот натпревар по природни науки учествуваа 14 ученика од 6-то одд. и 6 ученика од 4-то одд. Од нив 12 отидоа на општински натпревар и ги постигнаа следните резултати:

 1. Ема Мицевска – 6а – 93 бода
 2. Меланија Филиповска – 6б – 90 б.
 3. Давид Спасовски – 6а – 80 б.
 4. Екатерина Стојановска -6б – 78 б.
 5. Михаил Митановски – 4б – 75б.
 6. Дамјан Ристовски – 4в – 74б.
 7. Миа Чучак – 6б – 73 б.
 8. Ангела Бошковска – 6а – 71 б.
 9. Никола Николовски – 4а – 66б.
 10. Ива Ангеловска – 4б – 63б.
 11. Далија Стојменова – 4а – 63б.
 12. Ивана Шошковска – 4а – 62б.

 Сите 6 ученици се пласираа за регионален натпревар , кој ќе се одржи на 8.04.2017 год.

На општинскиот натпревар по физика учествуваа 5 ученика, а ги постигнаа следните резултати:

 1. Дамјан Јанчевски – 8б – 77 б.
 2. Александра Бошковска – 9а – 75 б.
 3. Антонио Брајановски – 9б – 64 б.
 4. Анамарија Шошковска – 8б – 60 б.
 5. Дебора Стојковска – 8а – 50 б.

 

 • Тројца од нив ќе одат на на регионален натпревар, а тоа се учениците:
 1. Дамјан Јанчевски
 2. Анамарија Шошковска
 3. Дебора Стојковска

——————————————————————————————————————-

На ,,Кенгур,, натпреварот по математика што се одржа овој месец, учествуваа  111 ученици од 1-во до 6-то одд. Резултатите сеуште не се објавени.

——————————————————————————————————————

Во рамките на одбележување на Денот на безбеден интернет 7-ми Февруари беа реализирани активности со учениците од 6-то и 7-мо одд. QR-предизвик. Учениците се натпреваруваа по тимови, а најдобри резултати од 6-то одд. Постигна тимот на 6-а во состав:

 1. Ангела Бошковска
 2. Ема Мицевска
 3. Ања Василевска
 4. Елена Бужаровска и
 5. Андреа Стојковска

Од 7-мо одд. Најдобри резултати постигна тимот на 7-а, во состав:

 1. Матеа Џерков
 2. Стефан Џерков
 3. Петар Џерков
 4. Ива Апостоловска и
 5. Ана Вељановска

Во активноста Kahoot- предизвик, победници се учениците Марија Брајановска 7в и Петар Џерков 7а.

 

Извештајот го подготви Татјана Алексова-С. Во соработка со одговорните наставници.