На регионалниот натпревар по природни науки, учествуваа 18 ученици од 4-то , 5-то и 6-то оддд.

Од 4-то одделение, награди освоија учениците:

 1. Дамјан Ристовски, 85 поени, 2 награда (ментор-Маја Јовановска)
 2. Никола Николовски, 81 поен, 2 награда (ментор-Лила Велкоска)
 3. Михаил Митановски, 70 поени, 3 награда (ментор Сашка Илиевска)

Ученикот Дамјан Ристовски, продолжува на државен натпревар.

Од 5-то одделение, награди освоија учениците:

 1. Сара Марковиќ, 82 поени, 2 награда (ментор- Каролина Насковска). Продолжува на државен натпревар

Од 6-то одделение, награди освоија учениците:

 1. Меланија Филиповска, 82 поени, 2 награда (ментор- Каролина Насковска)
 2. Ема Мицевска, 82 поени,2 награда (ментор-Снежана Стефановска)
 3. Ангела Бошковска, 70 поени, 3 награда (Ментор-Снежана Стефновска)
 4. Екатерина Стојановска, 64 поени, 3 награда (ментор- Каролина Насковска)

Меланија Филиповска и Ема Мицевска продолжуваат  на државен натпревар.

На регионалниот натпревар по биологија, учествуваа 15 ученика од 7-мо,  8-мо  и 9-то одд.

Од 7-мо одд. Награди освоија учениците:

 1. Јоана Кочоска , 77 поени, 2 награда (ментор- Каролина Насковска)
 2. Ирена Марковска,76 поени, 3 награда ( )
 3. Мартина Ивановска, 71 поен, 3 награда ( )
 4. Марија Брајановска, 67 поени, 3 награда ( )

Од 8-мо одд. Награди освоија учениците:

 1. Теона Цакончева, 76 поени, 2 награда (ментор- Каролина Насковска)
 2. Анамарија Шошкоска, 70 поени, 2 награда
 3. Теодора Чокузовска, 69 поени, 2 награда ( )
 4. Дебора Стојковска, 67 поени, 3 награда ( )

Ученичката Теона Цакончева, продолжува на државен натпревар.

На регионалниот натпревар по биологија  Антонио Брајановски од 9б освои 73 бода и втора награда. Ментор, наст. Снежана Стефановска

На државниот натпревар по физика, што се одржа овој викенд во Охрид, ученикот Дамјан Јанчевски од 8б освои трето место. Ментор Ана Арсиќ.