Презентации од ученици од 3в одделение:

Презентација од Јована

Презентација од Стефанија

Презентација од Јана

Презентација од Горазд

 

И учениците од 5-б имаа активности по повод Денот на планетата Земја