Ова се слики од Еко Катчето кое е поставено пред кабинетот по англиски јазик на кое сите ученици од 7 одделение како дел од интегрирањето на Еко содржините ставија по една еко порака. Дополнително ветија дека строго ќе се придржуваат кон неа во рок од една седмица, како дел од предизвикот за зголемивање на еколошката свест.

Една од најинтересните нивни идеи е таа на двајца ученици во новото училиште да се постават сончеви колектори со цел да станеме еко училиште.