На 18.05.2018 по повод патрониот ден на училиштето одржав квиз натпревар по  хемија со ученици од 8мо и 9то одделение. Учениците се натпреваруваа и се  забавуваа  со апликациите Plickers i Kahoot.