На 14.6.2017 година, Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература организираше свечено доделување на дипломи за освоени места на Регионалниот и Државниот натпревар по македонски јазик.

На нашата ученичка, Дебора Стојковска од IXа одделение и е доделена диплома за освоено II место на Регионалниот натпревар и диплома за освоено II место на Државниот  натпревар. 
 
На Миа Хаџи Димова од VIII одделение и е доделена диплома за освоено  III место на Регионалниот натпревар и  пофалница за учество на Државниот натпревар.