На 10.11.2018 год. на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се одржа натпревар  во експерименти, од областа на Природните науки и математика за учениците од 1 до 6 одд, во рамките на манифестацијата „Ноември месец на науката – 2018“.

Нашето училиште го представија следниве ученици:

1.Јована Димовска  -експеримент„Силата на површината на водата“

2.Матеј Јовановски -експеримент„Мини електрични апарати“

3.Теодора Тошевска – експеримент„Лава во чаша“

4.Јана Ивановска – експеримент „Невидливо пишување“

5.Дарјан Стефановски- експеримент „Куќен ПП апарат“

6.Елена Леова- експеримент„Сончев систем“

7.Михаил Митаноски-експеримент„Самонаводнување“

Сите ученици добија сертификати за учество, а освоивме и три награди.

Теодора Тошевска 3 награда

Матеј Јовановски  3 награда

Михаил Митаноски  2 награда

Голема благодарност до наставничката по хемија Снежана Стефановска и родител Биљана Леова, за поддршката и големата помош која ни ја дадоа на денот на реализирањето на натпреварот. Благодарност и до родителите на учениците учесници, кои многу ни помогнаа, околу реализацијата на овие „големи“ експерименти.

   

Одговорен наставник- ментор: Каролина Насковска, проф.по биологија