Во периодот од 23.3.2019- 29.03.2019 година, во Мадрид беше реализирана обуката во рамките на Проектот „Игрификации во образованието“, финансирана од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност и мрежата Еразмус+. Обуката ја следеа вкупно 9 наставници од Република Северна Македонија и 2 наставници од Германија. Наставниците од Македонија беа дел од Конзорциумот во состав: ООУ „Димитар Македонски“, о.Аеродром- Скопје, ПОУ „Д-р. Златан Сремец“- Скопје и ССОУ „Моша Пијаде“ – Тетово. Провајдер на обуката беше организацијата „Сервантес“ од Шпанија.