Во нашето училиште ООУ “Димитар Македонски” -Аеродром во период од 10-14.02.2020 година, се одбележа неделата на информатиката, и денот на побезбеден интернет (11.02.2020 г) со мотото “Together for a better internet!”, под раководство на предметниот наставник по информатика Биљана Тримческа.

Учениците од VI-то одделение активно учествуваа во дискусиите за безбедно користење на интернетот. При тоа ја следеа презентацијата “Дали си добар онлајн пријател” и одговараа на поставените прашања. Преку активноста “Барометар на чувства ” ги изразија своите ставови и мислења на скала од 0 – Воопшто не ме повредува до 10 – Многу ме повредува. Со учениците од VII одделение исто така се разговарање за правилното и безбедно користење на интернетот, и одговараа на прашањата од онлајн квизот на kahoot.it.

Учениците по предметот Проекти од онформатиката беа поделени во групи, каде се одигра соба за бегство (escape room).

Активно учество земаа и учениците од IV одделение, каде исто така се разговараше за користењето на интернетот, нивите искуства, и како да се заштитат кога се онлајн. Погледнаа презентација со правила и совети за користење на интернетот, видео филмови превземени од www.crisp.org.mk.

[ngg src=”galleries” ids=”48″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”180″ thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”25″ number_of_columns=”3″]

https://nedelanainformatikata.wordpress.com/2020/02/20/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d1%83%d0%b2/?fbclid=IwAR0xaGinSSER-hssb9vregW3ZNx2Pj44tzbwRg95QyrhEcd0_BrbFt59FKI