Како дел од активностите кои се реализираат со наставата по англиски јазик за изучување на вокабулар поврзан со атмосферски прилики учениците од 3в одделение под менторство на наставничката по англиски јазик Јасмина Хаџи-Димова го одбележаа Денот на Планетата Земја со изработка  и водење на Дневник на атмосферските прилики. За таа цел учениците една седмица ги запишуваа временските прилики и готовите изработки ги споделија со  наставничката и со учениците на онлајн платформата Google Classroom како дел од онлајн наставата во која учествуваат редовно.

[ngg src=”galleries” ids=”51″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”180″ images_per_page=”18″ number_of_columns=”3″]

Да ја заштитиме нашата планета земја, бидејќи немаме резервна планета

  • Да не ја загадуваме
  • Да не создаваме штетни гасови
  • Да не создаваме депонии
  • Да садиме многу дрва

Учениците од 5 одд. ги кажаа овие идеи за заштита на планетата Земја и ни пратија пораки преку нивните цртежи:

[ngg src=”galleries” ids=”54″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”180″ number_of_columns=”2″]

И учениците од III б одд. од нашето училиште го одбележаа Денот на планетата Земја. Инспиративни, креативни и секоја творба со посебно значење ја одбележува љубовта кон нашата единствена планета Земја, и заштита на истата.

И најмалите изработија цртежи…

[ngg src=”galleries” ids=”52″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”180″ images_per_page=”9″ number_of_columns=”3″]

Изработки од учениците од 4а и 4б одделение:

[ngg src=”galleries” ids=”53″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”180″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”3″]

И учениците од 5в одделение со помош на нивната наставничка Бранкица изработија дигитална книга:

https://read.bookcreator.com/S_SBebOLyVvwuxhAv-SADNOppsxLFA3oJ_G8_0u8s48/H_M99SLBSXiD6eV0b_IE9Q

Изработки од 2б одделение:

[ngg src=”galleries” ids=”56″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”180″ images_per_page=”10″ number_of_columns=”3″]