Почитувани ученици и родители!

Распоредот на влез-излез кој ќе се користи за учениците од 1-3то одделение кои ќе следат настава со физичко присуство може да го видите на мапата која се наоѓа на последната страна од Протоколот, планот и алгоритам за ООУ „Димитар Македонски“.