Наши ученици заедно со ученици од различни држави зедоа учество во презентација за Мајчиниот јазик во рамките на Проектот „Училишна градина за пермакултура“.