Учениците од 5б одделение со цртежи го одбележаа 22 Март- Светскиот ден за заштита на водите.

Наставник: Маја Христова