На регионален натпревар по англиски јазик, кој се одржа минатиов викенд, нашите ученици ги постигнаа следните резултати и продолжуваат на државен натпревар:

  • Наталија Нанева, 8б одделение                             прво место Ментор: Елизабета Матиќ
  • Давид Новаковиќ, 6в одделение                           прво место Ментор: Елизабета Матиќ
  • Калина Стојановска, 7а одделение                      второ место Ментор: Оливија Жежова
  • Теодор Прошев, 5а одделение                              прво место Ментор: Јасмина Хаџи- Димова
  • Ања Манасова, 5б одделение                                прво место Ментор: Јасмина Хаџи- Димова