Ода на радоста – Лудвиг ван Бетовен

Ова видео е направено од наставникот по оркестар Стојанчо Миров и учениците од основното училиште „Димитар Македонски“ – Скопје за време на епидемијата ковид-19.
Ода на радоста – Лудвиг ван Бетовен

  1. Вероника Митреска – Блок Флејта

2. Елена Леова – Блок Флејта 

3. Андреј Леов – Блок Флејта

4. Дамјан Ристовски – Блок Флејта

5. Ива Матиќ – Флејта

6. Виктор Миленковски – Гитара

7. Бојан Мишевски – Гитара

8. Александра Алексовска – Синтисајзер

9. Матеј Јовановски – Синтисајзер

10. Максим Кочовски – Синтисајзер

11. Александар Велковски – Триангл