На 7.05.2021 год. се одржа општински напревар по хемија за учениците од 8–мо и 9-то одд. На натпреварот се постигнати следниве резултати според кои учениците што се маркирано со црвено продолжуваат на регионален натпревар.

8 одд Хемија, ментор Снежана Стефановска
1. Бојана Божиновска трета награда
2. Ива Ангелковска Пофалница
3. Ива Матиќ Пофалница
4. Мери Ристова Пофалница
5. Елена Леова

6. Михаил Митаноски Пофалница

  1. Ива Николова Пофалница

9 одд Хемија, ментор Снежана Стефановска
Анастасија Дамчевска втора награда