Во текот на месец Април беше објавен конкурс за изработка на грб, знаме, лого и химна на училиштето.

Учениците беа вклучени во различни активности и изработија повеќе идејни решенија.

ХИМНА

Текстот за химната е од ученичката Мери Ристова 8б одделение. Истиот заради потребите на музиката, во еден дел беше изменет.

Второнаградена е творбата на ученикот Димитар Петрески 3в одделение

Избрани идејни решенија за грб и лого

Андреј Антов 6б одделение

Калина Стојановска 7а одделение

Лука Бранѓолица 4в одделение

Матеј Михаилов 1б одделение

Илина Јовановска 1а одделение

Училишен тим дополнително ќе работи на доработка на конечна верзија на грбот и логото на училиштето.