Честитки за нашите полуматуранти, многу успех понатаму!!!

Посебно честитки за Првенецот на генерацијата 2012/21, Сара Марковиќ од 9а одделение за извонредните резултати и постигања.

Оваа година Наставничкиот совет одлучи да се прогласат тројца полуматуранти за Првенци на генерацијата, па така освен Сара Марковиќ, како прворангирана, прогласени се и ученичките Сандра Штерјова и Лена Стерјовска од 9в одделение. Исто така, денес ги доделивме и дипломите за учениците од деветто одделение за постигнати натпросечни резултати, успешно реализирани воннаставни активности и афирмација на училиштето.

Им посакуваме да им се множат успесите…