1. Ана Ристова
 2. Стефан Аневски
 3. Дамјан Палашевски
 4. Ена Микиќ
 5. Иво Микиќ
 6. Лора Радоњиќ
 7. Мирјан Кузевски
 8. Димитар Кафеџиски
 9. Марио Стефковски
 10. Павел Богојоски
 11. Александар Дамчевски
 12. Ведран Карамитрески
 13. Алексеј Павловски
 14. Ива Божиновска
 15. Марија Стојановска
 16. Илина Англкоска
 17. Матеа Сиљаноски
 18. Снежана Трајковска
 19. Огнен Трајковски
 20. Дарјан Илиевски
 21. Алексеј Даскалов
 22. Михаил Спасовски
 23. Лара Цветковска
 24. Горјан Тороманоски
 25. Драго Данески
 26. Мила Иваноска
 27. Теодор Aцкоски
 28. Милош Стојковиќ
 29. Викторија Трајковска
 30. Јана Николеска
 31. Бисера Шошковска
 32. Светлана Најдоска
 33. Филип Стојановски
 34. Ена Савеска
 35. Дарјан Јарчевски
 36. Виктор Трајкоски
 37. Лука Коцев
 38. Андреј Спасовски
 39. Калин Трајкоски
 40. Ведран Димитриевски
 41. Марта Стојановска
 42. Ева Ристовска
 43. Даријан Јанковски
 44. Бисера Божиновска
 45. Наум Ѓорговски
 46. Калија Стаменковска
 47. Никола Јанев
 48. Борјан Џеповски
 49. Ирма Зуковиќ
 50. Лука Ѓуриќ
 51. Илина Славковска
 52. Бојан Богоески
 53. Бисера Чачкирова
 54. Лара Андреевска
 55. Алек Коколански
 56. Калина Гудеска
 57. Јаков Ѓорѓијевски
 58. Алексеј Манасов
 59. Ангела Чокревска
 60. Филип Ристески
 61. Ирис Митревски
 62. Маркиан Филактов
 63. Стефан Велинов
 64. Ивана Малинова
 65. Ања Ацковска
 66. Дина Ал Куда
 67. Кристијан Митевски
 68. Калист Стаменковски
 69. Анџелина Сулејман