Да ја завршиме годината со награди.
Втора награда на државен натпревар по Природни науки за учениците:

🥈Огнен Димчевски од 4в одделение
🥈Теодор Прошев од 5а одделение

Честитки и за нивните ментори:

  • Маја Буклеска, одделенски наставник
  • Каролина Насковска, наставник по Природни науки