Распоред на часови за одржување на настава со учење од далечина учебна 2021/22 година прва смена од 5-то до 9-то одд. и прва смена од 1-во до 4-то одд.

Распоредот за учениците од 1-во до 4-то одделение прва смена, важи истиот кој е објавен I смена од 5-то до 9-то одделение.

Распоред на часови за одржување на настава со учење од далечина учебна 20201/22 година Втора смена (од 1-во до 4-то одделение)