По повод Европскиот ден на јазиците (26 септември), учениците од 5-то одделение во склоп на слободните активности по предметот англиски јазик, заедно со наставничката по англиски јазик Јасмина Хаџи-Димова, спроведоа активности со кои ги прославија различностите кои ги носат многубројните јазици и култури.