Учениците од V-б одделение, под менторство на одделенскиот наставник Марина Спасовска, преку апликацијата padlet.com дадоа свои ставови и мислења, со цел одбележување на детската недела.

https://padlet.com/embed/tut2cgzw8del0pdb

Учениците од V-в со наставничката Маја Буклеска, создадоа видео презентација по повод детска недела.

https://www.canva.com/design/DAEr72hTBFg/tnJqvlfLjwog80QRyY9Lyg/view?utm_content=DAEr72hTBFg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Иработка на презентација од ученичката Јана Ивановска од VIII-a одделение за детската недела.

[ngg src=”galleries” ids=”83″ display=”basic_slideshow”]

Активности по повод детската недела од I-в одделение.