Конкурси по ликовно 2022 за мес. април и мај

1.Наталија Нанева од 9а – наградена со бронзен медал 2022год. мес мај на 33 от Меѓународен конкурс за детска уметност од 13 до 19 год. во организација на градот Газиантеп – Турција и уметничката галерија Мизаил

  1. Елеонора Спасовска од 6б и освоено прво место во организација на О. Аеродром по повод 150 год. од Гоце Делчев и патронатот на ООУ – Гоце Делчев од О. Аеродром.
  1. Ликовен конкурс по повод 23 мај – патронот на училиштето Димитар Македонски каде  наградените ликовни творби беа изложени на информативното пано во холот на училиштето, а наградените ученици се :

Прво место – Ивана Шошкоска 9а

Второ место – Лука Трајковски 7в

Трето место – Вероника Митреска 9а

Благодарност  до останатите учесници:

Од 8 б: СтефанМитиќ,Јована Димовска, Ана Ѓорѓиоска, Спировска Теодора,Спасовска Теона,Јовановски Матеј, Драган Младеновски, Ристиќ Ангела,Савески Петар, Димовски Филип

9в: Дамјан Ристовски, Марио Ди Лева, Евгенија Блажеска, Антонио Николовски

: Ева Ѓорѓиоска, Јана Ивановска, Николина Велјановска, Попоска Ема, Сиљаноска Јована, Стојановска Калина

: Мила Велковска, Горазд Филиповски

: Кристијан Лазаревски, Сара Радоњиќ

: Борјана Бочварова, Кристина Арсовска, Марио Мицевски, Анастасија Стефановска, Стоименова Далиа

6б: Ива Иваноска, Дора Јордановска, Теодор Милосковски, Михаела Стојкоска, Андреа Ѓорѓиоска

: Андреј Леов, Бојан Мишевски

7б: Антов Андреј, Бочваров Матеј, Василевска Дора

Активности на тимот за естетско уредување на училишниот простор

Активностите беа реализирани на ден од 3-5 мај 2022 и од 9-12 мај 2022. Училишниот простор естетски се уреди при што се исцртаа и се боеа едукативни игри за ученици од одделенска настава.

Тимот го сочинуваа нас. по ликовно Сузана Јовановиќ и одделенскиот наставник Маја Христова и учениците од ликовната секција и талентирани ученици кои дадоа голем придонес каде естетски и креативно ликовно се изразуваа.

Тоа се следните ученици од 8 а одд.

Ивановска Јана, Огњановска Ива, Спасовска Теона, Спировска Теодора, Стојановска Калина и Ѓорѓиоска Ева