Вело активност со 3-то одделение

Вело активност реализирана со учениците од 3 -то одделение, наставници Зорица Младеновска и Елена Димовска. Учениците возеа велосипеди, тротинети, ролери, се стекнаа со нови вештини при управување со...

Натпревар по природни науки

Почитувани, Нашиот ученик од 6в Теодор Прошев (ментор Снежана Стефановска ) на 28.05.2022 г. постигна 3 награда на Државниот натпревар по Природни науки за 6 одделение. На истиот натпревар 3 награда доби и Стефани Накова од 5в одделение и пофалница за Никола Савев од...

Час по природни науки и работа со компјутери и програмирање во трето одделение

Час по природни науки и работа со компјутери и програмирање во трето одделение, одржан од родителот Живко Коколански, универзитетски професор на Елекротехнички факултет. Учениците ги повторија и проширија своите знаења од темата Енергија – струја, струјно коло,...

Акција за збогатување на училишната библиотека

По повод Патрониот празник на училиштето, а во рамките на активностите беше организирана акција за донирање на книги и лектири. Акцијата е успешно завршена. Благодарност до сите што учествуваа и ја подржаа истата со што се збогати библиотечниот...