По повод „Ден на дрвото“, на , 30.3.2010 година  во училиштето беа засадени дрвца исто така се организираше и акција за уредување на училишниот двор.

Ученици од шесто одделение учесвуваа во садење на дрвца што се одвиваше на локацијата  Мршевци.

7

8

4о  ученици од нашето училиште учествуваа во акцијата за пошумување на Ајватовски рид по повод Денот на дрвото. Целта на оваа акција е да се подигне еколошката свест. Истиот ден во дворот на училиштето беа засадени повеќе дрвја донирани од подружницата Караџица на јавното претпријатие Македонски шуми.