На 22.05.2009 година училиштето го прослави своето 45 годишно постоење. По повод Денот на училиштето беа организирани повеќе манифестации. Учениците твореа, сликаа, организираа спортски натпревари, а на Денот беше организирана културно уметничка програма.

patronat-1patronat-3patronat-2

patronat-6patronat-5patronat-4

132