По повод „Денот на европската недела на имунизација“  на 21 .04. 2012 година во грдскиот парк беше организирана свеченост, а ученици од второ одделение учесвува  со ритмичка точка. Прославата беше организирана од Министерство за здравство.