Учениците од ОУ„Димитар Македонски“од четвртите одделенија учествуваа на промоција на  книги.

На ден 21.12.2012 година учениците од четвртите одделенија при ОУ „Димитар Македонски“ зедоа активно учество во промоцијата на две книги („Моторот на вештерката“ и „Алдабра“) од издавачката куќа „Вермилион“во Дом на култура „Кочо Рацин“.

Таму настапија со две точки:

-Драматизација „Рози место ќотек“ и

-Ритмичка точка „Кај баба и дедо“

                                                                                                        Одделенски наставник,

Татјана Лаброска