Драги ученици,

Ви посакуваме среќен почеток на второто полугодие

од учебната 2017/18 година. 


Почитувани родители, родителските средби ќе се одржат во договор со одделенските наставници/ раководители на 23 и 24. 01.2018 г.